Preview Mode Links will not work in preview mode

Lean podden

Oct 12, 2017

Norges mest effektive bank… det er bare begynnelsen for SR-bank i Stavanger.

Christine Wathne Seloter er leder for system og utvikling i SR-bank, og har vært en sentral leder i lean transformasjonen i banken, siden 2007. Christine forteller oss hvordan SR-bank jobbet seg frem til å bli kåret som Norges mest...