Preview Mode Links will not work in preview mode

Lean podden

Jul 29, 2018

Denne episoden er også hentet fra Karabin sitt frokostseminar i Stavanger, 14.juni. Tema var «Målstyring som funker»

To ivrige konsulenter som brenner for målstyring og effekter tok tak i muligheten for å snakke om dette i [nesten] en time! Det var Linn Christensen og Rita [Leanpodd-generalen], som brukte...


Jul 29, 2018

Denne episoden er hentet fra Karabin sitt frokostseminar i Stavanger, 14.juni. Tema var "Målstyring som funker". 

Torbjørn Gjerdevik fra Lærdal Medical gir en innføring i hvordan fabrikken på Løkkeveien i Stavanger faktisk får til målstyring på alle nivå i organisasjonen, og hvilke resultater man oppnår ved...


Mar 31, 2018

Mari Kollsgård er kanonflink på endringskommunikasjon, som er et tema mange synder på, kanskje fordi vi ikke forstår konsekvensene av skikkelig god (eller dårlig) kommunikasjon i forbedringsarbeid. 

I denne episoden snakker går vi inn på hva som er målstyrt og effektiv kommunikasjon, og hvordan bruke...


Feb 15, 2018

I denne episoden møter vi Kai Johansen, som kommer fra forskningsmiljøet i prosessindustrien (deriblant Elkem & REC), og som idag har rollen som forbedringsleder på fulltid, på Nikkelverket i Kristiansand. 

Kai forteller om sin spennende bakgrunn, hvor han har jobbet mye med å få forskningsavdelingen og...