Preview Mode Links will not work in preview mode

Lean podden

Feb 15, 2018

I denne episoden møter vi Kai Johansen, som kommer fra forskningsmiljøet i prosessindustrien (deriblant Elkem & REC), og som idag har rollen som forbedringsleder på fulltid, på Nikkelverket i Kristiansand. 

Kai forteller om sin spennende bakgrunn, hvor han har jobbet mye med å få forskningsavdelingen og...