Preview Mode Links will not work in preview mode

Lean podden

Mar 31, 2018

Mari Kollsgård er kanonflink på endringskommunikasjon, som er et tema mange synder på, kanskje fordi vi ikke forstår konsekvensene av skikkelig god (eller dårlig) kommunikasjon i forbedringsarbeid. 

I denne episoden snakker går vi inn på hva som er målstyrt og effektiv kommunikasjon, og hvordan bruke...