Preview Mode Links will not work in preview mode

Lean podden

Jul 29, 2018

Denne episoden er også hentet fra Karabin sitt frokostseminar i Stavanger, 14.juni. Tema var «Målstyring som funker»

To ivrige konsulenter som brenner for målstyring og effekter tok tak i muligheten for å snakke om dette i [nesten] en time! Det var Linn Christensen og Rita [Leanpodd-generalen], som brukte...


Jul 29, 2018

Denne episoden er hentet fra Karabin sitt frokostseminar i Stavanger, 14.juni. Tema var "Målstyring som funker". 

Torbjørn Gjerdevik fra Lærdal Medical gir en innføring i hvordan fabrikken på Løkkeveien i Stavanger faktisk får til målstyring på alle nivå i organisasjonen, og hvilke resultater man oppnår ved...