Preview Mode Links will not work in preview mode

Lean podden

Feb 26, 2019

Vi møter Andreas Lindstrøm, programansvarlig for Lean v2.0 i Norsk Gjenvinning. Han forteller oss hvordan Norsk Gjenvinning har oppnådd store gevinster med bruk av Lean-metode på sine gjenvinningsanlegg.

Sentrale suksessfaktorer har blant annet vært forankring i styret & konsernledelsen, med styreformann Ole Enger...


Feb 4, 2019

Velkommen til Leanpoddens episode om verdistrømsledelse! Vi har invitert inn en av de mest kompetente menneskene på dette feltet, nemlig Kjell Gjellestad.

Han har startet karrieren som sjømann, hvor han reparerte ting som feilet, og deretter ble han maskinsjef på båten, før han gikk over til å være teknisk...