Preview Mode Links will not work in preview mode

Lean podden

Sep 30, 2019

Lean podden har endelig fått Ole Øyen i studio!

Ole er administrerende direktør i konsulentselskapet Karabin, og har vært med siden starten i 2004. Han brenner for strategier som kombinerer innovasjon, optimalisering og eliminering. Han mener at bedrifter må kunne balansere de tre dimensjonene for å være relevant...


Sep 13, 2019

Mallin Østerhus står i front for et krevende og viktig samfunnsoppdrag. 

Målet til Fosterhjemstjenesten er at alle barn som trenger det, skal få flytte til et godt og riktig fosterhjem til rett tid. Og at de skal få bo der så lenge de trenger det.

Ved hjelp av relevante prinsipper for forbedring, målstyring...