Preview Mode Links will not work in preview mode

Lean podden


Jun 1, 2017

Robert har hjulpet bedrifter med systematisk forbedringsarbeid i en årrekke, og jeg intervjuer han om sine beste opplevelser fra Lean-verden, favorittmetoder og om han har suksess med Lean i hjemmet.

Lytt og lær av denne kreative mannen som ikke er snau med å benytte teknikker fra TV3's luksusfellen for å understreke sløsing, og hvilke teknikker han bruker for å få kolleger til å snakke sammen og forbedre prosessene sine.