Preview Mode Links will not work in preview mode

Lean podden


Mar 12, 2019

Leanpodden har intervjuet Tor Øyvind Skeiseid. Han er "kvardagsleg leiar" i Ryfylke Livsgnist, og fikk i oppdrag av Næringsforeningen i Stavanger til å sette sitt skråblikk på Lean og lean-folk, i forbindelse med Lean dagen I Stavanger i 2018.

Denne episoden handler om å se på Lean utenfra, og hvordan forholde seg til guruene, menigheten og mengden når det glade Lean-budskapet skal formidles. 

I Episoden omtaler vi en sang, som dessverre ikke ble tatt opp på lyd, men her er sangsteksten til alle dere herlige Lean-nerds der ute <3

Tenk: melodien til Wet Wet Wet - Love (Lean) is all around"

 

"I feel it in my fingers
I feel it in my toes
LEAN is all around me
And so the feeling grows

Me trimmar produksjonen,

Ser samarbeid og me yt! - yeah

Og stadig blir me betre,

Kom her og sjå på flyt (Dra ut)

 

Gje meg ei tavla, ein tusj eller to,

Og gule lappar

Sprer trygghet og ro.

Frå øverst til nederst i våres bedrift

Så kjenner du LEAN – har gitt oss eit pifft.

 

 

Oh …. kontinuerleg forbetringsarbeid

Eg kjenner livet har fått ein ny giv!

 

Ka tenke du om jobben?

E me nå der me ska ver?

Med system og tavlemøter

Blir sjefen vår millionær

Forankra LEAN i toppen, det har me jo då klart.

Og dei som var så skeptisk, nå ser de pengar spart.

 

Gje meg ei tavla, ja gje meg nå to,

Og gule lappar

Sprer trygghet og ro.

Men, har du sett tusjen, nå står me i klem?

Eit LEAN utan tusj, me manglar system!

 

Nå må eg sjå og finna tusjen

 

O – kor var det jo eg såg…

Kor la eg an sist?

So if you really LEAN me, LEAN me

Come on and let it show (UP)

Kor e tusjen e nå!

 

 

Snakking oppå musikk:

Eg implementerte jo

Dette tydeleg

Tusjen skal alltid liggja der den låg sist

LEAN meg her og der

LEAN – skal skapa effektivitet og glade og dedikerte medarbeidarar

Og eg er verken glad – eller dedikert…

Eg trur ikkje kunden blir veldig fornøgd heller

 

Ja, eg veitt Toyoto fekk det te

Men, dei hadde i alle fall nok tusjar

Made in Japan"