Preview Mode Links will not work in preview mode

Lean podden


Jun 14, 2017

Kion startet forbedringskarrieren sin som "Lean Six Sigma-soldat" i Jack Welch's GE. Han er i dag medeier og ansvarlig for Lean Six Sigma utdannelser i LSV group. Kion Schmeltzer er Master Black Belt, med 20 års erfaring med prosessoptimalisering

 

Det handler om å arbeide smartere, og i intervjuet kommer Kion blant annet inn på:

 

Gode Lean ledere som forstår hvorfor prosessoptimalisering er nøkkelen til at kunden er happy og de ansatte trives, og det som gjør virksomheten i stand til å tjene mer penger.

 

Hva er viktig for deg som er i starten av din karriere.

 

Hva skjer når prosessene styrer mot kundene?

 

Hvorfor bør de færreste strebe å bli Black Belt i Lean Six Sigma?

 

Bakgrunnen for favorittsitatet: "En person uten data, er en person med sin egen mening"

 

God lytt ;)