Preview Mode Links will not work in preview mode

Lean podden


Jul 3, 2017

Tidligere Hydro-mann og fabrikksjef i prosessindustrien Are Jaastad har beveget seg inn i konsulentlivet og opplever en overraskende stigende læringskurve. DET skal vi røske tar vi tak i, i denne utgaven av Lean podden.

Vi kommer inn på hvordan Are coacher bedriftsledere til å organisere seg for kontinuerlig forbedring. Vi går inn i the deetz på hva slags spørsmål man skal stille, hva man ser etter, og hvordan man oppnår reelle gevinster prosessforbedring.

Som en slags bonus, forteller Are om hvordan han har utviklet en optimalisert flyt for oppvasken etter julemiddagen. Finn fram penn og papir. og sett lærevilligheten i høyspenn :) God fornøyelse