Preview Mode Links will not work in preview mode

Lean podden


Mar 31, 2018

Mari Kollsgård er kanonflink på endringskommunikasjon, som er et tema mange synder på, kanskje fordi vi ikke forstår konsekvensene av skikkelig god (eller dårlig) kommunikasjon i forbedringsarbeid. 

I denne episoden snakker går vi inn på hva som er målstyrt og effektiv kommunikasjon, og hvordan bruke kommunikasjon for å nå forbedringsgevinster. 

Mari deler sine beste tips, og fallgruver, for hvordan vi får endringer til å skje med hjelp av kommunikasjon, hvordan koke ned budskap og hvorfor man må holde seg til en kråke i hånden, istedet for 10 på taket (nytt ordtak?)

 

Ønsker du å komme med tilbakemeldinger og / eller har ønsker på tema i LeanPodden, send en mail til ritabachomdal@gmail.com