Preview Mode Links will not work in preview mode

Lean podden


Jul 29, 2018

Denne episoden er hentet fra Karabin sitt frokostseminar i Stavanger, 14.juni. Tema var "Målstyring som funker". 

Torbjørn Gjerdevik fra Lærdal Medical gir en innføring i hvordan fabrikken på Løkkeveien i Stavanger faktisk får til målstyring på alle nivå i organisasjonen, og hvilke resultater man oppnår ved å være tett på, og ikke gi opp, selv når "alt lyser rødt".

Hemmeligheten er enkel, men ikke lett: å få noe til å skje hver dag. MEN: hvis du setter opp for mye; så blir ingenting gjort. Så da er det viktig å prioritere arbeidet.

Struktur (hvem skal gjøre det, hvordan, når) er sentralt hos Lærdal.

det er også gjennomføringsevne;

et tips er å knytte forbedringsarbeidet opp mot noe du må gjøre uansett; for eksempel, å integrere det inn i de store prosjekter

Og: Hvis ledelsen ikke er med og følger opp så dør innsatsen etter hvert, & tempoet går ned.

Vi må ha resultater for å ha energi til å fortsette... og tålmodighet, for effekten på bunnlinjen kan ta noen år. Fra 2013 til 2017 doblet de produktiviteten i produksjonslinjene (... som et resultat av mange hundre forbedringer)

Resultater på bunnlinjen, var for eks. å gå fra 12 til 3 millioner i skrapkostnader.

Etter foredraget kom det noen spørsmål fra salen, om hvordan linken mellom strategi og den operative driften ble opprettholdt, og hva de ville gjort om de kunne startet helt på scratch. 

Her er det mye spennende innhold for alle [spesielt interesserte] :) god lytt!

Send gjerne innspill til tema/personer du ønsker jeg skal intervjue i Leanpodden på ritabachomdal@gmail.com

:)