Preview Mode Links will not work in preview mode

Lean podden


Jul 29, 2018

Denne episoden er også hentet fra Karabin sitt frokostseminar i Stavanger, 14.juni. Tema var «Målstyring som funker»

To ivrige konsulenter som brenner for målstyring og effekter tok tak i muligheten for å snakke om dette i [nesten] en time! Det var Linn Christensen og Rita [Leanpodd-generalen], som brukte egne erfaringer for å understreke de viktigste elementer som må til for å nå mål. 

Essensen i foredraget var at det viktigste ikke er hvilken målstyringsmetode man bruker, men hvordan man strukturerer arbeidet som skal bidra til å nå målene.

For Rita & Linn så betyr det å ha fokus på aktivitetene som driver resultatet (motiverende å jobbe med, og bli målt på), samt ha en jevn oppfølging av aktivitetene (at de blir gjennomført, og at de har effekter), og at de som eier prosessene/avdelingene må ville jobbe i samme retning og være enig i hvordan man skal nå målene (hvis man drar i ulike retninger så rakner opplegget ganske fort).

Innspill til nye tema/mennesker som kan intervjues mottas med takk til ritabachomdal@gmail.com

:)