Preview Mode Links will not work in preview mode

Lean podden

Jul 3, 2017

Tidligere Hydro-mann og fabrikksjef i prosessindustrien Are Jaastad har beveget seg inn i konsulentlivet og opplever en overraskende stigende læringskurve. DET skal vi røske tar vi tak i, i denne utgaven av Lean podden.

Vi kommer inn på hvordan Are coacher bedriftsledere til å organisere seg for kontinuerlig...