Preview Mode Links will not work in preview mode

Lean podden

Sep 30, 2019

Lean podden har endelig fått Ole Øyen i studio!

Ole er administrerende direktør i konsulentselskapet Karabin, og har vært med siden starten i 2004. Han brenner for strategier som kombinerer innovasjon, optimalisering og eliminering. Han mener at bedrifter må kunne balansere de tre dimensjonene for å være relevant...


Mar 12, 2019

Leanpodden har intervjuet Tor Øyvind Skeiseid. Han er "kvardagsleg leiar" i Ryfylke Livsgnist, og fikk i oppdrag av Næringsforeningen i Stavanger til å sette sitt skråblikk på Lean og lean-folk, i forbindelse med Lean dagen I Stavanger i 2018.

Denne episoden handler om å se på Lean utenfra, og hvordan forholde...


Feb 26, 2019

Vi møter Andreas Lindstrøm, programansvarlig for Lean v2.0 i Norsk Gjenvinning. Han forteller oss hvordan Norsk Gjenvinning har oppnådd store gevinster med bruk av Lean-metode på sine gjenvinningsanlegg.

Sentrale suksessfaktorer har blant annet vært forankring i styret & konsernledelsen, med styreformann Ole Enger...


Feb 4, 2019

Velkommen til Leanpoddens episode om verdistrømsledelse! Vi har invitert inn en av de mest kompetente menneskene på dette feltet, nemlig Kjell Gjellestad.

Han har startet karrieren som sjømann, hvor han reparerte ting som feilet, og deretter ble han maskinsjef på båten, før han gikk over til å være teknisk...


Jul 29, 2018

Denne episoden er også hentet fra Karabin sitt frokostseminar i Stavanger, 14.juni. Tema var «Målstyring som funker»

To ivrige konsulenter som brenner for målstyring og effekter tok tak i muligheten for å snakke om dette i [nesten] en time! Det var Linn Christensen og Rita [Leanpodd-generalen], som brukte...