Preview Mode Links will not work in preview mode

Lean podden

Mar 12, 2019

Leanpodden har intervjuet Tor Øyvind Skeiseid. Han er "kvardagsleg leiar" i Ryfylke Livsgnist, og fikk i oppdrag av Næringsforeningen i Stavanger til å sette sitt skråblikk på Lean og lean-folk, i forbindelse med Lean dagen I Stavanger i 2018.

Denne episoden handler om å se på Lean utenfra, og hvordan forholde...