Preview Mode Links will not work in preview mode

Lean podden


Feb 26, 2019

Vi møter Andreas Lindstrøm, programansvarlig for Lean v2.0 i Norsk Gjenvinning. Han forteller oss hvordan Norsk Gjenvinning har oppnådd store gevinster med bruk av Lean-metode på sine gjenvinningsanlegg.

Sentrale suksessfaktorer har blant annet vært forankring i styret & konsernledelsen, med styreformann Ole Enger i spissen, og ansvarliggjøring for implementering av Lean i linjen. Norsk Gjenvinning har klart å implementere Lean, rett etter boken, i løpet av relativt kort tid. Dette er definitivt til inspirasjon!

Har du spørsmål eller gode innspill til Leanpodden, send dem til ritabachomdal@gmail.com. Følg oss også på Facebookgruppen til "Leanpodden", for bilder og mer informasjon.