Preview Mode Links will not work in preview mode

Lean podden


Feb 4, 2019

Velkommen til Leanpoddens episode om verdistrømsledelse! Vi har invitert inn en av de mest kompetente menneskene på dette feltet, nemlig Kjell Gjellestad.

Han har startet karrieren som sjømann, hvor han reparerte ting som feilet, og deretter ble han maskinsjef på båten, før han gikk over til å være teknisk ansvarlig for mange båter som seilte jorden rundt. Han var innom sjøfartsdirektoratet før han kom til prosessindustrien og oljå. Kjell har vært Vedlikeholdsleder for to store anlegg, og er i dag coach i Equinor sitt sentrale forbedringsteam.  

Vi starter med at Kjell forklarer Rita hva vedlikehold og vedlikeholdsstyring faktisk handler om, og deretter graver vi oss ned i hvordan man jobber med forbedring, styring og kontroll av prosesser. Vi kommer inn på hvordan man dyrker en kultur som elsker avvik, og som jakter på å bli bedre hver dag sammen. Endringshistorier og coachende ledelse er viktige nøkkelord.

Kjell får også brynet seg på prosessledelse i offentlig sektor, og lærer oss nye begreper som blant annet Verdiverksted.