Preview Mode Links will not work in preview mode

Lean podden


Sep 7, 2017

I denne episoden møter vi en tydelig, kunnskapsrik og inspirerende leder, Ragnhild Eielsen Wiig, i Tjodmarka Barnehage, aka. Lean barnehagen. 

Ragnhild beskriver hvordan hun utøver nysgjerrig, utforskende lederskap i prosessen med å skape en barnehage som er tydelig i sin visjon, og målrettet i sitt arbeid mot å skape en unik kundeverdi for foreldre og barn.

I samtalen vår går vi inn på mange velkjente Lean tema i en litt annerledes forpakning, og lærer om hvordan Lean filosofien integreres inn i den daglige driften, i metode for problemløsning, og i standardisering av kritiske prosesser.